برچسب زده شده با : نظارت های بهداشتی و ترافیکی
نظارت های بهداشتی و ترافیکی باید در زمینه سد معبر مورد توجه قرار گیرد

شهردار مراغه گفت: سد معبر به عنوان تخلفی آشکار و آسیب رسان به حقوق شهروندی است و این معضل شهری با تصمیم گیری جامع شهرستانی مرتفع می شود.

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مراغه |