دسته: سازمان ها
نصب و تعویض چراغهای تونل خاطره در بوستان یادگاران

نصب و تعویض چراغهای تونل خاطره در بوستان یادگاران

ادامه نهضت آسفالت ریزی در خیابان دارائی

ادامه نهضت آسفالت ریزی در خیابان دارائی

تداوم خدمت

 آغاز طولانی‌ترین پروژه آسفالت ریزی و روکش در مراغه 🔹 آسفالت ریزی کمربندی شرقی از پل جهاد تا میدان اوقاف بصورت یکپارچه (در مسیرهای رفت و برگشت) به روایت تصویر

بازدید مهندس مقتومی شهردار مراغه از روند اجرای عملیات دیوارکشی محوطه الحاقی به طرح اوحدیه مراغه

بازدید مهندس مقتومی شهردار مراغه از روند اجرای عملیات دیوارکشی محوطه الحاقی به طرح اوحدیه مراغه

سال ۱۴۰۲ سال نهضت آسفالت ریزی

آسفالت ریزی و روکش آسفالت سرتاسر خیابان پاسداران (دارایی) و بازدید مهندس مقتومی شهردار مراغه از روند آسفالت ریزی به روایت تصویر

سال ۱۴۰۲ سال نهضت آسفالت ریزی

آسفالت ریزی و روکش آسفالت سرتاسر خیابان شهید قدوسی (ژاندارمری سابق) و بازدید مهندس مقتومی شهردار مراغه از روند آسفالت ریزی به روایت تصویر

شمارش معکوس برای افتتاح و بهره برداری از پل دخیل مراغه‌ای

آغاز عملیات قیر گونی و عایق بندی پل دخیل مراغه‌ای

تداوم خدمت

لکه گیری آسفالت در معابر اصلی محلات 🔹میکاییل آباد، جنب ورزشگاه، یاسمن ۲ 🔹جودی آباد ( نقی زاده و ابوذر) 🔹نوار حفاری کمربندی شمالی

آغاز عملیات آسفالت ریزی در خیابان پاسداران (دارائی سابق)

آغاز عملیات آسفالت ریزی در خیابان پاسداران (دارائی سابق)

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مراغه |