دسته: معاونت خدمات شهری
۲۲ گروه خدماتی برای بازگشایی معابر شهری مراغه فعال هستند

شهردار مراغه گفت: با توجه به بارش سنگین‌ برف امروز، هم اکنون ۲۲ گروه خدماتی برای بازگشایی معابر شهری فعال هستند.

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی (مرحله اول- نوبت اول)

کمیته ویژه برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز  و سد معبر تشکیل می‌شود

شهردار مراغه با اشاره به مشکلات ترافیکی شهر گفت: برای رفع مشکلات موجود، کمیته ویژه‌ای با همکاری شهرداری و دستگاه‌های متولی امر برای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و سد معبر تشکیل می‌شود.

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مراغه |