دسته: واحد گردشگری
بازدید گردشگران گروه گردشگری آذربایجان از چشمه آب شور معدنی چایباغی مراغه

بازدید گردشگران گروه گردشگری آذربایجان از چشمه آب شور معدنی چایباغی مراغه

بازدید گردشگران آذربایجان از معبد مهر ورجوی

بازدید گردشگران آذربایجان از معبد مهر ورجوی

بازدید گردشگران آذربایجان از موزه فسیل شناسی

بازدید گردشگران آذربایجان از موزه فسیل شناسی

بازدید گردشگران آذربایجان از کلیسای هوانس مراغه

بازدید گردشگران آذربایجان از کلیسای هوانس مراغه

بازدید گروه گردشگری از خانه خیابانی

بازدید گروه گردشگری از خانه خیابانی

بازدید گروه گردشگری آذربایجان از گنبد سرخ

بازدید گروه گردشگری آذربایجان از گنبد سرخ

بازدید گروه گردشگری آذربایجان از مقبره آقالار

بازدید گروه گردشگری آذربایجان از مقبره آقالار

ادای احترام گروه کانون گردشگری آذربایجان شرقی به مقام شامخ استاد کریمی و اوحدی مراغه‌ای

ادای احترام گروه کانون گردشگری آذربایجان شرقی به مقام شامخ استاد کریمی و اوحدی مراغه‌ای

بازدید گروه کانون گردشگری آذربایجان شرقی از موزه تخصصی ایلخانی و مقبره اوحدی

بازدید گروه کانون گردشگری آذربایجان شرقی از موزه تخصصی ایلخانی و مقبره اوحدی

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مراغه |