دسته: شورای اسلامی شهر مراغه
جلسه هم اندیشی شورای اسلامی شهر مراغه در خصوص رویداد تاریخی  ۱۶اردیبهشت روز مراغه امسال ،برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی شورای اسلامی شهر مراغه در خصوص رویداد تاریخی ۱۶اردیبهشت روز مراغه امسال ،برگزار گردید.

بازدید آقای عسکری رئیس شورای اسلامی شهرمراغه به همراه آقای خوشرفتار رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی  شهرمراغه از وضعیت ورودی و خروجی های شهر و غرفه های فروش سوغاتی‌های مراغه

بازدید آقای عسکری رئیس شورای اسلامی شهرمراغه به همراه آقای خوشرفتار رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهرمراغه از وضعیت ورودی و خروجی های شهر و غرفه های فروش سوغاتی‌های مراغه

بازدید آقای عسکری رئیس شورای اسلامی شهر مراغه به همراه آقای خوشرفتار رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهرمراغه از وضعیت پارک نیایش

بازدید آقای عسکری رئیس شورای اسلامی شهر مراغه به همراه آقای خوشرفتار رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهرمراغه از وضعیت پارک نیایش

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در دومین روز نوروز ۱۴۰۲ در رصدخانه تاریخی مراغه و خیر مقدم گویی به مسافرین نوروزی و بازدید کنندگان عزیز از مجموعه رصدخانه

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در دومین روز نوروز ۱۴۰۲ در رصدخانه تاریخی مراغه و خیر مقدم گویی به مسافرین نوروزی و بازدید کنندگان عزیز از مجموعه رصدخانه

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در دومین روز نوروز ۱۴۰۲ در رصدخانه تاریخی مراغه و خیر مقدم گویی به مسافرین نوروزی و بازدید کنندگان عزیز از مجموعه رصدخانه

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در دومین روز نوروز ۱۴۰۲ در رصدخانه تاریخی مراغه و خیر مقدم گویی به مسافرین نوروزی و بازدید کنندگان عزیز از مجموعه رصدخانه

حضور شهردار ، فرماندار ، رئیس و اعضای شورای شهر در رصدخانه مراغه و بازدید از آخرین وضعیت رصدخانه

حضور شهردار ، فرماندار ، رئیس و اعضای شورای شهر در رصدخانه مراغه و بازدید از آخرین وضعیت رصدخانه

حضور شهردار ، فرماندار ، رئیس و اعضای شورای شهر در بیمارستان شهید بهشتی مراغه و اهدای شاخه گل و کادو به نخستین متولدین سال جدید و مادران آنها و تجلیل از پرسنل زحمت کش بیمارستان

حضور شهردار ، فرماندار ، رئیس و اعضای شورای شهر در بیمارستان شهید بهشتی مراغه و اهدای شاخه گل و کادو به نخستین متولدین سال جدید و مادران آنها و تجلیل از پرسنل زحمت کش بیمارستان

در اولین روز از نوروز ۱۴۰۱ حضور شهردار ، رئیس و اعضای شورای شهر در مزار شهدای گلشن زهرای مراغه در راستای برنامه کشوری در قدمگاه شهادت، بوی بهار می‌آید و نثار فاتحه و تجلیل از مقام شامخ شهیدان وطن

در اولین روز از نوروز ۱۴۰۱ حضور شهردار ، رئیس و اعضای شورای شهر در مزار شهدای گلشن زهرای مراغه در راستای برنامه کشوری در قدمگاه شهادت، بوی بهار می‌آید و نثار فاتحه و تجلیل از مقام شامخ شهیدان وطن

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مراغه |