شما اینجا هستید
اخبار » نظارت های بهداشتی و ترافیکی باید در زمینه سد معبر مورد توجه قرار گیرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مراغه، مهندس محمدرضا احمدی در جلسه بررسی مشکل سد معبر در مراغه با بیان اینکه برخی سیاه نمایی ها در فضای مجازی در زمینه برخورد با متخلفان سد معبر می شود افزود: برخی ملاحظات اجتماعی مانع از برخورد قاطع با تخلفات در این زمینه شده است.
وی افزود: شهرداری نیزهمواره در راستای بهبود وضعیت معابرعمومی و ترافیک شهری تلاش کرده و رفع مشکل سد معبر با همراهی تمامی دستگاه ها می تواند نقش بسزایی در این خصوص داشته باشد.
مهندس احمدی اضافه کرد: نظارت بهداشتی در کنار نظارت ترافیکی نیز باید در زمینه سد معبر مورد توجه نهادهای متولی بهداشت و سلامت شهر قرار گیرد.
وی افزود: با برنامه ریزی مدون، دستفروشان سطح شهر ساماندهی و با واحدهای صنفی متخلف نیز برابر ماده ۲۷ نظام صنفی توسط اتاق اصناف برخورد قانونی خواهد شد.
معاون عمرانی فرمانداری مراغه نیز گفت: رفع مشکل موجود سد معبر که برخی واحدهای صنفی، مغازه‌داران، دستفروشان و خودروهای باری ایجاد می‌کنند نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت قضایی و قانونی است.
مهندس نقی مسکینی افزود: در برخورد با متخلفان در زمینه سد معابر عمومی، باید برخورد یکسانی از سوی نهادهای متولی امر انجام شود و اینگونه نباشد که با عده ای برخورد شود و با عده ای کاری نداشته باشیم.
وی با انتقاد از مشکل سد معابر عمومی شهر مراغه اضافه کرد: وضعیت فعلی ترافیک و معابر عمومی شهر قابل قبول و مناسب نبوده و برازنده این شهر تاریخی نیست.
وی گفت: رفع مشکل سد معبر در سطح شهر مراغه نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر شهرداری، نیروی انتظامی، پلیس راهور، اتاق اصناف و نیز حمایت قانونی دستگاه قضائی است.

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مراغه |