شما اینجا هستید
اخبار » برگزاری کارگاه آموزشی شهر دوستدار کودک توسط شهرداری مراغه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مراغه به نقل از ایرنا استاد دانشگاه و عضو کمیته ملی شهر دوستدار کودک وزارت کشور گفت: بومی‌سازی این طرح اجتماعی در شهرهای مختلف، مهم‌ترین رویکرد برای اجرای آن به شمار می‌رود.

موسی پژوهان در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی شهر دوستدار کودک در مراغه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: برای اجرای این طرح، مدیران شهری به زودی نسبت به ایجاد واحد شهر دوستدار کودک اقدام خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای اجرای مناسب و موثرتر آن، اطلس کودکان هر شهر از جمله آمار و اطلاعات در زمینه تعداد کودکان کار، بدسرپرست یا بی‌سرپرست، تعداد کل کودکان و نیز کمبودهای فضاهای بازی آنان جمع‌آوری می‌شود.

وی اضافه کرد: با انجام اقدامات زمینه‌ای توسط شهرها و بازدیدهای کارشناسی، لیست شهرهای در انتظار برای اجرای شهر دوستدار کودک تدوین و تصویب خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایجاد فضاهای بازی کودکان در شهرها باید مورد توجه مدیران قرار گیرد، بیان کرد: در احداث پارک‌ها و فضاهای ویژه کودکان باید از نظرهای آنان برای ایجاد مکانی مناسب و مفرح استفاده شود.

وی افزود: هم‌اکنون اولین پارک دوستدار کودک در تبریز در حال احداث بوده که در ساخت آن از نظرها و مشارکت کودکان نیز استفاده شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه آموزش‌های موجود در کشور بیشتر مبتنی بر تنبیه بوده تا تشویق لیکن دسترسی به آموزش با کیفیت به عنوان حق کودکان در قالب این طرح موردتاکید قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: زبان، قومیت و نژاد نباید در برخورداری کودکان از امکانات آموزشی و رفاهی تاثیرگذار باشد.

وی افزود: شهرستان مراغه با برخورداری از سازمان‌های مردم نهاد متعدد در زمینه حمایت از کودکان، مستعد انتخاب به عنوان شهر دوستدار کودک است.

سرپرست شهرداری مراغه نیز در حاشیه برگزاری این کارگاه آموزشی به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مراغه با دارا بودن امکانات شهری و جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی، از ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح شهر دوستدار کودک برخوردار است.

دکتر شهرام مروتی افزود: وجود پارک‌های کودک، مراکز گردشگری و بوم‌گردی ویژه کودکان نیز از دیگر ظرفیت‌های بالفعل این شهر برای اجرای این طرح به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: این کارگاه آموزشی نیز با حضور استاد دانشگاه و عضو کمیته ملی شهر دوستدار کودک وزارت کشور به مدت یک روز در این شهرستان برگزار شد تا زمینه برای انتخاب مراغه به عنوان شهر دوستدار کودک در آینده نه چندان دور فراهم شود.

به گفته وی این طرح اجتماعی و فرهنگی با همکاری سازمان یونیسف در شهرهای مختلف کشور اجرا می‌شود و مراغه در اجرای آن پیشگام خواهد بود.

در پایان این کارگاه با اهدای لوح، از «موسی پژوهان» عضو کمیته ملی شهر دوستدار کودک وزارت کشور و مدرس این دوره آموزشی تجلیل شد.

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مراغه |