برچسب زده شده با : مهندس احمدی
بیش از ۱۴ میلیارد تومان برای آسفالت‌ریزی مراغه هزینه شده است

شهردار مراغه گفت: برای آسفالت‌ریزی معابر اصلی و محلات شهر مراغه در سال گذشته، ۱۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان هزینه شده است.

تحقق ۹۶ درصدی بودجه مصوب شهرداری مراغه در سال ۹۸

شهردار مراغه از تحقق 96 درصدی بودجه مصوب شهرداری این شهر در سال 98 خبر داد و گفت: بودجه شهرداری مراغه در سال 98 با مبلغ 890 میلیارد ریال به تصویب شورای اسلامی شهر مراغه رسیده بود که از بودجه مصوب معادل 855 میلیارد ریال وصول شده است.

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مراغه |